Aviser og tidsskrifter

...er en strategi som ikke er opp til hver og en, og kan aldri bli rådende i et storsamfunn, i utgrupper. Kari Merete Andersens kronikk om hvor lite en føler en kan gjøre må ses både i denne sammenheng, og ikke minst kunnskapsnivået hos folk flest... se kontrasten i dette koseinnlegget...

... dukker opp her: Kronikk av desillusjonert John Gray. Han har ikke fått med seg at inngruppeatferden er like mye medfødt som egoismen...

Subscribe to Aviser og tidsskrifter