Internett og sosiale medier

Redaktør Øyvind Holmstad i kulturverk har oppdaget sammenhengen, her har han kommentert den.

Det er mange ideelle organisasjoner som gjør så godt de kan, se for eksempel GRAIN, og den flinke talspersonen deres:

Foredrag av Devlin Kuyek

Kulturverk diskuterte rundt dette med å spise penger...

... sommeren 2011 holdt Bongard en lengre seanse i Larvik. Mye av foredraget ligger på youtube i tre deler, her er første del, her er andre del, og her er tredje del.

Her ble Bongard intervjuet av James Arnfinsen, om demokratisk økonomi som en vei å gå for et bærekraftig samfunn

Subscribe to Internett og sosiale medier