Å forsøke å gjøre noe som enkeltmenneske...

...er en strategi som ikke er opp til hver og en, og kan aldri bli rådende i et storsamfunn, i utgrupper. Kari Merete Andersens kronikk om hvor lite en føler en kan gjøre må ses både i denne sammenheng, og ikke minst kunnskapsnivået hos folk flest... se kontrasten i dette koseinnlegget...