Faren ved å ikke se helheten

... dukker opp her: Kronikk av desillusjonert John Gray. Han har ikke fått med seg at inngruppeatferden er like mye medfødt som egoismen...