Soppgifter i mel og korn

Slik kunnskap som dette gjør meg sint og oppgitt. Mange sopper er evolvert for å beskytte seg mot bakterier og beiting. Å produsere maten slik at den blir sunn er ikke noe problem når vi får vekk pengelønnsomheten. Dagens demokrati har ikke evne til å gjøre noe med dette.

Stikkord: 
Påtvungne produkter og gifter