Intervju om trygg framtid

Her ble Bongard intervjuet av James Arnfinsen, om demokratisk økonomi som en vei å gå for et bærekraftig samfunn