Selskapers sosiale og miljømessige ansvar…

Her ligger en invitasjon til en konferanse som vil ansvarliggjøre investorene... et eksempel på gode og viktige mål og ønsker som dagens økonomi og svake demokrati ikke har mekanismer for å sikre gjennomføring av: Under overflod kan det være mulig for investorer og politiske myndigheter å pålegge å tenke på sosialt ansvar, holde igjen produksjon, kreve produksjon av holdbare produkter som vil føre til lavere omsetning og lavere inntekt osv. I en nær framtid med økende ressursknappheter og økende konkurranse vil det motsatte bli belønnet. Så lenge kapital er målestokk på verdi og lønnsomhet...