Kapittel fra "tanker om samfunn"

En kort oppsummering som står i boka "Tanker om samfunn", Universitetsforlaget 2012