Genteknologi

Disse perspektivene er svært usikre, dette må vi bestemme demokratisk;

Kronikk av Blinkenberg