BBC documentary on "The Century of the Self"

...å se denne dokumentaren på bakgrunn av det vi nå vet om menneskets evolverte trekk...