Norge og Skandinavia har historisk bakgrunn for å kunne ta demokratimodellen uten problemer. Her kan du laste ned siste utgave av en mer detaljert beskrivelse av hva modellen innebærer. Fila er egentlig en intern selvinvitasjon til Rødt og SV:

Her er noen eksempler på hvordan det kan prates rundt grøtene, det vil si snakke om konsekvensene av kapitalismen uten å nevne den, eller snakke om menneskets sosialitet uten å snakke om demokrati…:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/26395916.2021.1931452

Den naturgitte kapitalismen nevnes ikke her med ett ord. Begrepet kapitalisme brukes imidlertid av alle økonomer i Norge, også BI:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589811621000355

Her settes Senterpartiets «ta Norge i bruk» i perspektiv:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.