Demokratisk styring av samfunnet

Produksjon, livsgrunnlag og framtid er utenfor kontroll. Avgjørelser på vegne av de som kommer etter oss tas av noen svært få eiere som har ett mål: Profitt. Det er bare slik dagens økonomi er, det er ingen vei utenom. En investor som vil tjene mindre penger ved å omsette mindre, vil bli borte.

Det hjelper ikke å dynge på med krisebeskrivelser. Vi som lever nå sitter fast i situasjonen. Nå må vi bli ærlige: Moralismen virker ikke.

Vi har et forslag til løsning som kan fjerne kapitalismen. Et inngruppedemokrati som bygger på menneskets evner til samarbeid, og samtidig kontrollerer egoisme og korrupsjon. Artikkelen om demokratimodellen RID er ventet publisert meget snart.

Denne nettsiden skal bygges rundt å beskrive og diskutere et demokrati vi har kalt RID – Representativt InngruppeDemokrati. Modellen gjør oss i stand til å regulere oss selv, produsere bærekraftig og lage samfunnet trygt på lang sikt. Veien blir til når vi går, her kan du lese innlegg om de ulike sidene ved modellen, hvordan den kan gjennomføres og hva som skal til for å få diskusjonen fram i kakofonien som nå rår i mediene.

Vi anbefaler selvfølgelig å lese boka vår «Det biologiske mennesket – individer og samfunn i lys av evolusjon», som fremdeles er den eneste populærvitenskapelige framstillingen av sammenhengene mellom evolusjon, adferd og politikk som er publisert. Oxford er interessert i å oversette den.

https://www.adlibris.com/no/bok/det-biologiske-mennesket-individer-og-samfunn-i-lys-av-evolusjon-9788251925938

Her er et radioinnslag med meg, om demokrati:

https://radio.nrk.no/serie/verdiboersen/sesong/201306/mktr04002613#t=1m23s

Her er et lengre intervju med meg om modellens innhold. Noen år siden, men det ble ganske bra:

https://web.archive.org/web/20150628014546/http://www.levevei.no/2013/02/episode-66-inngruppa-som-styrende-prinsipp-i-et-baerekraftig-samfunn/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.