Home

Velkommen, and welcome!

(This website links the science of human behavior, innate feelings and drivers, politics, critique of capitalism and environmental problems, and focuses on a research project that suggests a concrete solution. An English version will come, there are some English documents and links under "Dokumenter") VELKOMMEN! Vi er i gang. Denne portalen har svært store ambisjoner: Vi har som mål å samle forskere fra alle fagretninger for å vise at det finnes andre måter å organisere økonomi og samfunn på enn bare to: 1. Dagens hodeløse pyramidespilløkonomi, som tømmer ressurser og omdanner dem til pengesymboler. En udemokratisk økonomi som lever et eget liv, fra konkurranse til konkurser og sammenbrudd, og som folkevalgte nå har minimal innflytelse over. Bortsett fra å legge til rette for «verdiskaping og vekst». 2. Varianter av kommunistiske skrekkvelder. Biologer advarer: Framtidas livsnødvendigheter er i fare. Det gjelder omsetningen i de store systemene, som gjenskaper og omsetter luft, vann, jord, klima, næring; selve livsveven er i ferd med å knekkes. Dette gjelder ikke bare mat og klær, det handler om livskvalitet, trygghet, konflikter og sikkerhet. Menneskets beskjedenhet finnes, men den kommer bare fram når andre ser deg... Forskningsrådet har gitt oss tillit, og ønsker at vi forsøker å få på plass en utredning av et alternativ: INNGRUPPEDEMOKRATIET. Last ned og les om forprosjektet, og demokratimodellen: Se under menyen «Dokumenter», «Invitation documents». Kjenner du forskere som bør få dette? Gi dem linken! Last også ned et kapittel som står i boka «Tanker om samfunn», som vi ble invitert til å bidra med.